kybun MechanoTerapien

Karl Müller in a paddy field in the mid-1980s.

I 80’erne boede Karl Müller i flere år i en lerhytte midt i Koreas rismarker

I den periode opdagede han de positive egenskaber ved rismarkernes lerholdige jordbund. Når vandet langsomt løber hen over markerne, er jorden blød og elastisk og meget behagelig at gå og stå på. Karl Müller forskede i flere år i, hvordan han kunne bringe denne rismarksfølelse ind i moderne menneskers hverdag. ETH-ingeniøren udviklede først skoen med den runde sål. Denne rullesål stod i diametral modsætning til grundprincippet om at "støtte, føre, dæmpe", som herskede i skoindustrien på daværende tidspunkt, og blev angrebet massivt af videnskab, medicin og skoindustri.

Fra rulleprincippet til «walk-on-air» konceptet

Takket være den overvejende positive indvirkning på kroppen blev den runde rullesål alligevel en verdenssucces og resulterede inden for 10 år i et salg på 10 millioner par sko. Dette vendte op og ned på skoindustriens tankesæt og kopieres 10 år senere af flere end 100 firmaer.

Men Karl Müller fandt nye metoder til at efterligne følelsen af at stå eller gå i en rismark på en endnu mere naturtro måde. Det gjorde det muligt for ham at bringe denne fornemmelse ind i moderne menneskers hverdag. Tusindvis af erfaringer har lært ham følgende, hvilket understøttes af flere undersøgelser: Jo behageligere det føles at gå og stå, jo bedre er det for den menneskelige krops sundhed. Med denne indsigt solgte han i 2006 hele MBT-koncernen til investorer, som fortsat ønskede at satse på rulleprincippet. Karl Müller koncentrerede sig fra dette tidspunkt fuldt og helt om at forske og udvikle det bløde, elastiske kybun-bevægelseskoncept. Resultatet blev kyBounder, kyBoot og kyTrainer.

Følelsen af et blødt, elastisk underlag
kybun MechanoTerapien udvklet af Karl Müller er en erfaringsvidenskab, som har indset disse sammenhænge og udviklet produkter, som gør det muligt at bringe velbefindende og følelsen af en blød, elastisk naturlig jordbund ind i moderne menneskers hverdag. Efter årelang forskning og udvikling er det lykkedes Karl Müller og hans team at efterligne rismarksfornemmelsen på perfekt vis. At stå på det bløde, elastiske fjederunderlag kyBounder og at gå på kyBoots luftpudesåler træner fødderne, retter kroppen op, løsner musklerne, skåner leddene og forbedre venepumpefunktionen.


Andre artikler om emnet:

Quality before quantity

We can walk as much as we like but if the quality of the movement is wrong, it will make us even less mobile and our manner of walking even more painful. A rolling stone gathers no moss. It’s not the entire person that stops, just individual muscles and muscle groups. That’s a far greater problem than the quantity of movement! It’s not enough to say: ‘I walk/jog/hike regularly.’ That would be like saying: ‘I eat enough carbohydrates, vegetables and meat.’ Yes, but what about the vitamins, minerals and essential nutrients?
It has been proven that a healthy diet is characterised by the quality or nutrient density rather than the quantity of food consumed. The same applies to exercise. Getting plenty of exercise is not the only crucial factor for a healthy body. In reality, it is the quality of the exercise that ensures long-term health and well-being.
By not exercising the small, deep layers of balancing muscles, only the outer layers of muscle are trained, while the small balancing muscles relax. Unless you spend a few hours a day walking barefoot in the sand, walking on soft, springy surfaces or a tightrope or doing balancing and stretching exercises, you will become less mobile because muscle imbalances immediately cause ‘fascia agglutinations’ that minimise the scope of movement of the joints, meaning you become increasingly immobile over the course of your lifetime. What are fasciae and why do they play such a key role when it comes to movement and freedom from pain?

Why poor movement quality results in a painful lack of mobility.

The frailty comes as a result of incorrect ‘movement nourishment’. This is caused by walking on flat everyday surfaces in supporting shoes. It is as if the body is in a corset. It doesn’t have to be this way! The fascia agglutinations limit movement in certain muscles. This sets off a chain reaction throughout the entire body, because all of the muscles in the body are connected. The smaller the range of motion, the smaller and more unsteady the steps become. Posture becomes more stooped because the fasciae in the back are also affected. It all started in one foot due to the limitation of the small muscles in the foot and shin area by walking in unsuitable footwear on flat everyday surfaces.

Walking easy on the joints

Non-physiological walking