Opening hours

10:00 a.m. – 10:00 p.m.

Contact:
Mr. Hou Chaoqun

kybun Premium Partner

Shijiazhuang Yiling Healthy City:
Yuhua district
Everest street
Zhujiang road
110013 Shijiazhuang

Tel.: 0086-311-87223250